ANNONSERING

Papir

Annonsering i avisen som når et lokalt segment. Annonsen når ut til alle husstander i Hammerfest. Annonsering i avisen er utgangspunktet for all markedsføring idet dette skaper en tyngde i etterfølgende annonsering.

 

Sosialt

Markedsføring på Sosiale medier som Facebook når segmentet der de er, på deres premisser og er selektert etter demografiske betingelser. Også muligheten til å "Go Viral!". Hammerfestingen administrerer din kampanje samkjørt med annonsering i avisen.

Annonsering

Annonsering i Hammerfestingen treffer et lokalt segment. Vi i Hammerfestingen har størst tro på å kombinere annonsering på tradisjonelle plattformer som i avisen med profilering på det digitale rom. En mengde forsøk og studier har vist at dette er den beste strategien for å oppnå ønsket resultat for din kampanje. Vi har kompetansen til å utvikle -og realisere din kampanje, fra start til slutt. Du kan laste ned vår utfyllende PDF her MARKEDSFØRING HOS HAMMERFESTIGEN . Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. Du trenger bare å skrive inn ditt telefonnummer til høyre, så ringer vi deg opp. Alternativt kan du gå til KONTAKT for å kontakte oss. Nytt produkt i 2017 er at vi utformer en spleis for privatpersoner, lag og bedrifter. Vi vurderer din ide, og om vi mener dette er en ide som fungerer utformer vi det hele uten at du må investere noe. Vi dekker inn kostnadene til annonsering og utvikling gjennom spleisen.

Websider

Vi utvikler også websider og nettbutikker. Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.