Savnet søkere til kulturstipend, men kulturpris og idrettsstipend ble delt ut

– Dessverre har vi ikke fått noen søkere på kulturstipendet i år. Der har jeg en sterk oppfordring til dagens ungdom som driver på med musikk, med dans, teater, eller innenfor andre typer kulturbegreper. Søk kulturstipendet dersom dere har tenkt å satse videre og trenger Read More …