Dobler estimatet for uoppdaget olje og gass

Oljedirektør Bente Nylund. Foto: Marius B. Staveli

Oljedirektør Bente Nyland og Oljedirektoratet venter ny rekord i antall letebrønner i Barentshavet, og i dag fortalte hun i Hammerfest at estimatet for uoppdaget olje og gass i Barentshavet er langt høyere enn man hittil har trodd.
Det vil si at ti milliarder fat har blitt lagt til i regnestykket bare i Barentshavet Nord-Øst. Johan Castberg er til sammenlingning på ca. 100 millioner fat.
Samtidig varsler direktoratet at det ventes ny rekord i antall letebrønner i Barentshavet i år. 15 brønner er planlagt boret, to flere enn i toppåret 2014.

– Dette er en markant økning, og viser en svært gledelig utvikling i Barentshavet, sa oljedirektør Bente Nyland på Barentshavkonferansen i Hammerfest i dag.
Se video fra åpningen av konferansen:
https://www.facebook.com/Hammerfestingen/videos/1387756614594993/

Kartlegger geologien

En viktig milepæl i 2017 blir å avdekke potensialet for å finne olje og gass i Barentshavet sørøst – et nyåpnet område som ble tildelt i 23 konsesjonsrunde og hvor det ennå ikke er boret letebrønner. Ifølge Nyland er det her det er størst mulighet for å gjøre store funn.

I sommer skal Statoil bore den første undersøkelsesbrønnen nordøst i området, og denne brønnen blir svært viktig i arbeidet med å kartlegge geologien i denne delen av Barentshavet.

– Brønnen vil kunne bekrefte om det er petroleum i området, og vil gi oss uvurderlig kunnskap om undergrunnen,sa oljedirektøren.

Se video:
Travel dag i nord for olje- og energiminister Terje Søviknes

Undersøkelsesbrønner

Statoil skal i tillegg bore fem/seks undersøkelsesbrønner i Barentshavet. Lundin planlegger dessuten å bore to nye undersøkelsesbrønner og flere avgrensningsbrønner i Alta/Gohta-området. Lundin har allerede gjort et olje- og gassfunn i Barentshavet i år. Det har fått navnet Filicudi, og er beregnet å inneholde mellom 5,5 og 16 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter.

Per i dag er tre nye felt planlagt bygget ut i Barentshavet: Johan Castberg, Alta/Gohta og Wisting. Utbyggingsplanen for Johan Castberg er ventet innlevert i slutten av året, og produksjonen er planlagt å starte i 2022.

På Goliat-feltet planlegger operatøren Eni sammen med Statoil å begynne å produsere fra Snadd-formasjonen i løpet av året. Snadd har økt oljereservene på Goliat med 1,2 millioner standard kubikkmeter (7,5 millioner fat).

Bygges ut i 2020-2021

– Samtidig forventer vi at det blir boret flere brønner på Goliat som kan bidra til å øke utvinningen fra feltet enda mer, sa hun.

På Snøhvit skal Askeladd-funnet – som ble gjort i 1981 – bygges ut i 2020-2021. Dette bidrar til å opprettholde produksjonen på feltet i mange år framover.

Annonser:

http://finnress.no/