Store forventninger til industrien i Finnmark

Ønsker velkommen: Arrangementskoordinator Anka Keuer (f.v.), ansvarlig resepsjonist Eirihn Keuer, expoansvarlig Per Valved, daglig leder på reisebyrået Paul Risvåg (som styrer påmeldingene), og adgangskontrollør Steinar Paulsen. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

– Vi er på linje der vi har vært de siste årene. Vi har 463 påmeldte og har ikke plass til flere, sier arrangemenstskoordinator Anka Keuer og Paul Risvåg hos Barentshavkonferansen.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN/
bej@hammerfestingen.no

I Finnmark er det store forventninger til olje- og gassutbyggingen, samtidig som den samme industrien sliter lenger sør i landet. Og her oppe står alt fra både kommuner, politikere, næringsliv til eiendomsutviklere klar for å ta mot oljeindustriens inntog i fylket.

Markedsføringskonsulent Ulf Terje Eliassen og lærling hos næringsavdelingen, Kine Urbrott Svendsen, er på konferansen for å vise fram ledige arealer til industri i Kvalsund. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

– HUB 70 har vi kalt våre nye industriarealer for, forteller markedsføringskonsulent Ulf Terje Eliassen hos Kvalsund kommune. Og det er tre milliardindustrier han og kommunen sikter mot.

– Vi tror mineralindustrien, petroleum og gass, samt havbruk har store muligheter hos oss, og per i dag har vi 5-7 seriøse aktører som mener etablering i Kvalsund er interessant, røper Eliassen, som mener etablering her gir mange fordeler.

– De får en lun havn med kort vei til feltene, og Kvalsund har bra geografisk beliggenhet både når det gjelder til feltene i havet og på vei, mener Eliassen.

Øystein Emaus (t.v.) og daglig leder Per Arne Andreassen er på konferansen for å vise fram hva G. Hagen kan tilby av lokaler i Hammerfest. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

– Vi har kontor-, butikk- og lagerlokaler og noen leiligheter, forteller daglig leder Per Arne Andreassen hos G. Hagen, og kommer lett i prat med representanter fra industri som har blitt interessert i Hammerfest.

– Det er ikke så mye av leilighetene som er ledig, men vi har butikk- og kontorlokaler ledig både i Nissensenteret og i Strandgata. Når det gjelder butikklokaler i Strandgata har vi en del ledig, men jeg tror at når vi kommer til 2018 så er mye leid ut, sier han, og legger til at det er tøft å drive butikk i Hammerfest.

– Det virker som at jo lenger bort i gata man kommer. Desto vanskeligere blir det, fortsetter daglig leder, som håper at det også skal komme bedre tider for handelsnæringen.

Bedriften leier allerede ut en del lagerbygninger til industrien, og når det gjelder lager- og kontorlokaler,  tror de to at etterspørselen kommer til øke betraktelig allerede i 2018 og de neste årene.

Administrasjonskoordinator Bente Engenes, kontorfaglærling Henriette Lingen, og forretningsutvikler Knut Mathias Vestbør hos Statoil. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

– Utviklingen i årene som kommer vil bli veldig spennende for Hammerfest, mener Bente Engenes, Henriette Lingen og Knut Mathias Vestbør hos Statoil.

Dette er ei setning som går igjen hos mange under årets Barentshavkonferanse.

Les mer fra konferansen i ukens Hammerfestingen, som kommer onsdag.

Annonser: