SV ble beskyldt for å være populistisk i eldreomsorgsaken

Fra talerstolen langet Arbeiderpartiets Elin Holmgren (t.h.) ut mot SV, som ble beskyldt for å ha kommet med populistiske utspill i avisa. – Hvis det er populistisk å lytte til og ta folks problemer på alvor. Så er vi stolt av det, svarer Johansen. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

– Når det er snakk om eldreomsorg så blir jeg egentlig rett ut littegrann forbanna når man skal slå politisk mynt på ei svak gruppe, sa Elin Holmgren (Ap), og varslet at hun kun støttet et av forslagene SV kom med.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN
bej@hammerfestingen.no

– Vi kan godt oversende forslagene fra SV, men det eneste jeg er enig i er å se på Krøkebærveien som er i nærheten av et sykehjem, sa Arbeiderpartiets Elin Holmgren da hun sto på talerstolen.

Kommunestyret behandlet i dag KS-rapporten om hjemme- og institusjonstjenesten i Hammerfest, som har mange mangler. Og fortsatt står det 16 eldre på venteliste til langtidsplass, ble det bekreftet fra administrasjonen under møtet.

Se hele debatten på kommunens web-TV (klikk på KS-rapporten om… del 1 og del 2):
http://hammerfest.kommunetv.no/bruker/Default.aspx?sid=1&cid=1&movieID=58&autoplay=true#

– Tatt lang tid å få riktige tall
I forslaget fra SV pekes det på at Hammerfest har hatt for lite langtidplasser for eldre siden høsten 2015 da Kirkeparken omsorgssenter (KOS) åpnet, og at det i etterkant har tatt lang tid å få de riktige tallene på bordet når det gjelder ventelistene.

– Det fikk vi i fjor sommer. Etter det har det vært rapporter, workshops og små tiltak som å åpne en ekstra avdeling på KOS, påpeker Reidar Johansen (SV), og viser til at det er forventet at antallet eldre i kø for langtidsplass kommer til å øke.

I forslaget fra SV påpekes det at rådmannen selv kan komme opp med de forslagene administrasjonen mener er gjennomførbare, men listet selv om mange punkter partiet mener er gjennomførbar.

Faksimile fra avisa Hammerfestingen: Problemene i eldreomsorgen har vært tema i lang tid.

Forslagene fra SV
– Klargjøring av boligene (ved siden av sykehjemmet) i Krøkebærveien i Rypefjord til bemanna omsorgsboliger.
– Turistveien 51 vurderes revet, tomta vurderes brukt til nytt senter for demente, alternativt til bemanna omsorgsboliger
– TFF skal flytte beboerne fra Finnmarksveien (bak brannstasjonen) til Mellomvannet i løpet av om lag et år. Boenhetene her kan omgjøres og rustes opp til bemanna omsorgsboliger.
– Isveien 16 omgjøres til boliger for demente (med utagerende adferd).
– Vurdere å sette opp nytt midlertidig sykehjem i brakker for eksempel på Mellomvannet boligfelt om det er ledig tomt for det.

– Inviterer SV til debatt
– Jeg håper nemlig, og jeg inviterer SV til videre debatt om dette temaet. Vi har jobba så mye med det i KOU, vi har etterspurt, og vi har jobba samtlige politikera i KOU for å prøve å få til ei løsning på det her, sa Elin Holmgren (Ap) fra talerstolen, og la ikke skjul på hva hun mente om SVs utspill i avisene.

– Når man da begynne og skal slå det opp populistisk i avisa  at vi skal fikse demensomsorgen i Hammerfest. Så er det er ikke bare demensomsorgen, som trenger å bli fikset. Jeg håper neste gang vi har kommunestyre at dere også kommer ut i avisa med rekruttering. Hva skal vi gjøre for å få rekruttert flere fagfolk? For vi har bygg nok, men vi mangler fagfolkene, påpekte Holmgren, og la altså ikke skjul på at utspillene i media irriterer henne.

– Hvis det er populistisk å lytte til og ta folks problemer på alvor. Da er vi stolt av å være populistisk, svarer Reidar Johansen (SV) til beskyldningen.

– Kan ikke ha midlertidige løsninger
Holmgren var altså bare enig med SV i at administrasjonen kan klargjøre Krøkebærveien, og la til at hun selv har jobbet mange år i hjemmesykepleien. Samt på sykehjemmet.

– Regner med Reidar at du var med på å vedta å bygge det, og da var heller ikke fagfolkene med. Så inviterer deg til å inkludere fagfolkene mer i disse prosessene. Krøkebærveien ville vi ha som omsorgsbolig med gang inn til sykehjemmet, sa Elin Holmgren, og ba om helhetlig tenking for å få løst problemene i eldreomsorgen.

– Vi kan ikke holde på med slike midlertidige løsninger som SV foreslår. Derfor har Ap fremmet et forslag som gjør at fagfolkene kan sette seg ned og jobbe med problematikken og ta de diskusjonene, og så får vi via representantene i KOU følge nøye med i denne utviklinga.

– Vi kommer fortsatt til å presse på
– Poenget er at det ikke har skjedd noe. Vi har tatt problemene til kommunestyret, og ut i mediene. Vi gjør en jobb for de som har stemt på oss, fortsetter Reidar Johansen, og lover Holmgren og andre at SV fortsatt kommer til å presse på når det gjelder problemene i eldreomsorgen.

– Vi sier ikke at vi har de perfekte løsningene, men vi jobber både politisk og vi snakker med publikum. I fjor gikk vi rundt og kartla problemet. Rett og slett hadde telling. Hvis noen tror at de kan løse et slikt problem internt og i lukkede rom, er det helt greit for meg, men vi jobber for velgerne våre, fastslår Reidar Johansen.

– Hvordan tror du situasjonen hadde vært dersom SV ikke hadde jobbet de siste månedene for å få søkelys på problemene eldreomsorgen har?

– Da har nok mange pårørende fortsatt lurt på hvorfor deres eldre ikke får plass. For vi politikere fikk hele tiden høre når vi spurte at vi har plass nok i Hammerfest i 25 år framover, og det trodde vi, svarer Reidar Johansen.

SV støttet Ap’s forslag:

Dette ble vedtatt i kommunestyret i dag.

Her finner du hele saksprotokollen fra kommunestyremøtet i dag:
http://postjournal.hammerfest.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=914&documentTypeId=MP

 

Ukens avis, som kun har fokus på det som skjer i Hammerfest og hammerfestinger, kan du også lese digitalt.

Vår digitale avis (pdf) finner du her:
https://www.buyandread.com/pub.htm?pub=hammerfestingen