– Vi må mobilisere mot sammenslåing av Finnmark og Troms

– Vi er sterk kritisk til hvordan hele denne prosessen er drevet fram. Derfor behøves det nå en bred mobilisering for å stoppe en halsbrekkende ferd mot nok en forhastet og dårlig forberedt gigantreform som verken har faglig eller folkelig forankring, sier fylkespolitiker Geir Iversen (Sp). Foto: Privat

Etter at  det onsdag ble kjent at et flertall på Stortinget går inn for å  slå sammen fylkene Troms og Finnmark, varsler fylkespolitiker og stortingskandidat fra Finnmark, Geir Iversen (Sp) at det framover må mobiliseres for fullt mot regionreformen.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN/
bej@hammerfestingen.no

– Når stortingsflertallet ved partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF vil dele inn Nord-Norge i to regioner, og slå sammen Finnmark og Troms, så betyr det i realiteten at Finnmark fylke blir nedlagt og tvangsinnlemmet i Troms, sier Geir Iversen, og gjør det klart at Senterpartiet er i mot enhver form for tvang også i regionreformen.

Les også: – Avgjort: Nord-Norge deles i to regioner

– Vi er sterkt kritisk til hvordan hele denne prosessen er drevet fram. Derfor behøves det nå en bred mobilisering for å stoppe en halsbrekkende ferd mot nok en forhastet og dårlig forberedt gigantreform som verken har faglig eller folkelig forankring, fortsetter Iversen.

– Folk i Finnmark har sagt nei
Også Arbeiderpartiet har onsdag gått ut mot dette, og kommunalpolitisk talskvinne Helga Pedersen (Ap) sa til NTB tidligere i dag at forslaget om å slå sammen Troms og Finnmark er virkelighetsfjernt og udemokratisk.

– Dette regionkartet blir ikke realisert dersom vi vinner valget. Befolkningen i Finnmark har sagt klart nei til denne løsningen, og det er svært arrogant av høyrepartiene å tro at en håndfull menn på bakrommet vet bedre enn de som bor i Finnmark.Dette er sentralisering for sentraliseringens skyld, sa Helga Pedersen til NTB.

Geir Iversen klargjør at også Senterpartiet er garantist for å stryke dette regionkartet om de kommer i posisjon etter valget.

– Ingen utredninger og høringsrunder
– Normale prosedyrer med grundige utredninger og høringsrunder er heller ikke fulgt. En eventuell ny regjering med Senterpartiet etter høstens valg vil reversere all tvang i kommunereformen. Dette bør, skal og må også gjelde for fylkene, slår Geir Iversen fast.

Utover dagen i dag har representanter for flertallspartiene, Høyre, Frp, Venstre og KrF, som går inn for å slå sammen Finnmark og Troms begrunnet det i forskjellige mediekanaler.

– Med denne avtalen får vi to regioner i Nord-Norge med cirka 240.000 innbyggere hver, sa Helge Andre Njåstad (FrP), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen, til blant annet NRK Nordland i formiddag.

Ventes stortingsbehandling 8. juni

– Avtalen om inndeling av Nord-Norge vil gi en god balanse mellom fylkene i Nord-Norge og også på landsbasis, sa Høyres Ingjerd Schou til statskanalen, mens Venstres André N. Skjelstad sa han nå forventer at regjeringen sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge.

KrFs Geir Toskedal uttalte til NRK at han mener også utenrikspolitiske hensyn taler for at Troms og Finnmark må slås sammen.

– De utgjør Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde, har en framskutt posisjon i nordområdene og representerer Norges grense mot Arktis og Russland, sa han ifølge NRK.

Selve innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen om regionreformen ventes først å komme neste måned, og har planlagt stortingsbehandling 8. juni.

Annonse: