I dag er norske medier opptatte av om opplaget går opp eller ned

Ukens avis: I lokalavisa Hammerfestingen kan vi i dag feire flere ting i tillegg til vår daglig leders bursdag.

Slik står det til med norske aviser. Norsk Opplagskontroll har nettopp sluppet opplagstallene for 2017.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN/ bej@hammerfestingen.no

Oversikten som har kommet viser at lokalavisene står fortsatt meget sterkt blant folk i Norge. Godt lokalt innhold som utgis både på nett og papir gjør at mange aviser fortsatt vokser, opplyser Landslaget for lokalaviser (LLA), som også Hammerfestingen er knyttet til.

Landslaget for lokalaviser (LLA) legger ut opplagstall for over 100 av lokalavisene i Norge, og over en tredjedel av disse lokalavisene øker opplaget. Inkludert lokalavisa Hammerfestingen, som fortsatt holder stand i byen med sin papiravis.

– Samlet sett går LLA-avisenes opplag ned med beskjedne 0,23 prosent fra det ene året til det andre, men over tid har opplaget til lokalavisene vært stabilt, påpekes det.

Når det gjelder trykte papiraviser er det i Finnmark kun Hammerfestingen og Kronstadposten som fortsatt kan se økning. De andre avisene henter veksten digitalt.

De over 100 lokalavisene tilknyttet LLA har et samlet netto-opplag på nesten 330.000 eksemplarer. Ifølge generalsekretær Rune Hetland i LLA står lokalavisene meget sterkt i befolkningen:

– Lokalavisene tar samfunnsansvar og er lim og lupe i lokalsamfunnet. Avisene våre bygger lokal identitet og engasjement i nærmiljøet. Flere lokalaviser satser nå på en kombinasjon av nett og papir, og det gleder oss at leserne setter pris på å få innholdet vårt på forskjellige plattformer. I tillegg er lokalavisene en effektiv markedsplass for lokale og nasjonale annonsører, sier LLAs generalsekretær.

I avisa Hammerfestingen feirer vi i dag den lille økningen i 2017, og siden vi allerede er et godt stykke på vei i 2018 har vi mer å feire. Og da snakker vi ikke bare om daglig leder Håkons bursdag, men også at vi i ukens avis setter egen sidetallsrekord. For så mange sider vi kommer med i ukens avis har Hammerfestingen aldri hatt, og beskjeden fra trykkeriet var at de ikke kunne trykke flere sider for oss.

Opplagstallene i Finnmark for 2017. Avisa Hammerfestingen holder stand med 1.250 papiraviser og 9 digitale.