– Finnmarkingene føler seg med rette overkjørt, sa Ingalill Olsen (Ap)

Stortingsrepresentant Ingalill Olsen (Ap) gikk i duell med kommunalminister Monica Mæland (H) fra Stortingets talerstol, og ga klar beskjed om at finnmarkingene føler seg med rette overkjørt av Stortinget og regjeringen. Foto: Skjermdump fra Stortingets nett-TV

Avtalen har satt sinnene i kok i Finnmark, og kravet om å kaste avtalen er bort i mot unisont, sa stortingsrepresentant Ingalill Olsen (Ap) i Stortingets spørretime i dag.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

– Finnmarkingene føler med rette at Stortinget og regjeringen har overkjørt fylket og dets innbyggere. Man har tegnet et kart uten å lytte til dem dette angår og med et resultat som er et fullstendig ufunksjonelt gigantfylke. Ansvaret for sammenslåingen hviler på Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF, men utfordringene og fortvilelsen knyttet til dette må vi finnmarkinger bære, sa stortingsrepresentant Ingalill Olsen.

Hun spurte om kommunalministeren på bakgrunn av reaksjonene i Finnmark selv vil ta ansvar for tvangsvedtaket og ikke overlate dette til motstanderne av sammenslåing.

Forholder seg til Stortinget

– Jeg forholder meg til at Stortinget i forrige periode vedtok nye fylker, svarte kommunalminister Monica Mæland, og viste til at reversering av vedtaket heller ikke fikk flertall i Stortinget. Hun holdt fast på at det er vedtatt at Troms og Finnmark skal slåes sammen.

– Da er det faktisk min jobb og min plikt å sørge for at vedtaket følges opp og at det gjennomføres. Akkurat nå så venter jeg på at fylkestingene i Troms og Finnmark skal fatte sine vedtak. Så må vi komme tilbake til saken når vi ser utfallet av fylkestingsvedtakene, fortsatte kommunalministeren.

Du finner mer om tvangssammenlåingen og mye annet i ukens avis:
Her kan du lese Hammerfestingen digitalt

I ukens hammerfestlig tar vår satiretegner Åge Eriksen tvangssammenslåingsdebatten på kornet.

 

 

– Finnmark har tapt før fellesnemnda nedsettes

– Jeg registerer svaret, men jeg tenker at flertallet og dens minister er ansvarlig for gode og forsvarlige prosesser som ikke bringer fylket i enda større problemer. Finnmark er landets største fylke i areal og det minste i folketall. En sånn motsatt sier noe om problemene knyttet til å gjøre regionene enda større, sa hun, og viste til at dersom fellesnemnda skal opprettes etter areal så vet vi at Finnmark har tapt før fellesnemnda nedsettes.

– Deler statsråden min bekymring for at Finnmark i så fall vil være i et stort mindretall og i realiteten totalt uten innflytelse over egen framtid, spurte Ingallill Olsen.

– Finnmark er i aller høyeste grad nå der at de kan ta kontroll over egen framtid. Min oppfordring til Finnmark og til Troms fra mitt første møte med representantene for de to fylkene var å selv ta kontroll over prosessen. Bestem selv hvilken framtid dere vil ha, svarte kommunalminister Monica Mæland, og viste til Gardermoen-avtalen hvor fylkene ble bistått av mekler og påsto fra talerstolen at hun selv oppfattet at dette var en veldig god prosess.

Krever folkeavstemming

– Dette er tvang tvers igjennom, fastholdt stortingsrepresentant Ingalill Olsen, og sa at det er ikke finnmarkingene som har ansvaret for situasjonen – og heller ikke valgt det selv. Videre trakk hun fram at det er et stort og rungende krav om at det avholdes folkeavstemming, og at Arbeiderpartiet mener at utfallet vil bli et overveiende neiflertall.

Hun spurte også at dersom en folkeavstemming ble gjennomført med et nei som resultat, om man da bøyde seg for folkeviljen i Finnmark og ville starte prosessen med å omgjøre tvangssammenslåingsvedtaket.

– Hun inviterer meg til å spekulere i hva som ville ha skjedd hvis vi i Norge ikke hadde demokratiske valg. Det har vi altså hatt. Stortinget har tatt en beslutning som Stortinget kan ta. Det kan man godt være rivende uenig i og det oppfatter jeg at mange i Finnmark er, men så langt må man forholde seg til det flertallet har bestemt. Da kan Finnmark selv bestemme sin egen framtid eller overlate det til meg, svarte kommunalminister Monica Mæland.

Se opptaket fra Stortingets spørretime i sin helhet her (spol 9 minutter ut). Her kan du høre flere spørsmål som ble stilt til kommunalministeren om saken. 

Annonse:

Annonse.