statoil

Hammerfest LNG inviterer til BYFEST Lørdag 26. august

Sted: AKS

Annonse_programblad

Annonse_programblad

Hammerfest LNG har vært i produksjon i 10 år og det feires ved å invitere hele byens befolkning på gratis utekonsert utenfor AKS Kl. 15:00.

Skipsdåp av nye taubåter klokken 11:00. Etter dåpen vil det være muligheter for omvisning på båtene.

Gratis kake til alle fra klokken 12:00.
Det vil bli mulighet til å kjøpe mat og drikke.

Artistene du møter er:

  • Silya
  • Sval
  • Angelina Jordan
  • Ragnar Teisrud m/band
  • Emilie Løkke
  • Akkisan
  • Attitude Dance Crew
  • Eirik Lyng
  • IEksil

Historien om Hammerfest LNG

Melkøya utenfor Hammerfest i Finnmark fylke er et anlegg for mottak og prosessering av naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet. Gassen blir sendt i en 160 km lang gassrørledning til anlegget, som ble startet opp høsten 2007. Statoil var operatør for utbyggingen, og er driftsoperatør for anlegget.

På landanlegget på Melkøya blir kondensat, vann og CO2 skilt fra brønnstrømmen før naturgassen blir kjølt ned til flytende form (LNG = liquefied natural gas, på norsk flytende naturgass) og lagret i dedikerte tanker. Røret har en kapasitet på 7,6 millioner Sm3 per år. CO2 blir skilt fra naturgassen og returnert til Snøhvit-feltet, der den blir injisert i en egen formasjon under reservoarene. Gassen blir deretter eksportert i spesialbygde LNG-skip.

Snøhvit er den første utbyggingen i Barentshavet, og den første større utbyggingen på norsk sokkel uten installasjoner på overflaten. Store mengder naturgass føres til land og kjøles ned ved verdens nordligste og Europas første eksportanlegg for LNG, Liquefied Natural Gas.

Ingen plattform eller produksjonsskip ute i Barentshavet viser hvor feltet befinner seg. Produksjonsanlegget er plassert på havbunnen, mellom 250 og 345 meter under havflaten. Undervannsinstallasjonene er konstruert for å være overtrålbare, slik at verken installasjoner eller fiskeriutstyr tar skade. Her vil det til sammen bli boret 20 brønner som skal produsere gassen i de tre reservoarene Snøhvit, Askeladd og Albatross.

Bygging av et kompresjonsanlegg på land kan øke utvinningsgraden for Snøhvitfeltet fra 45 til 70 prosent av tilgjengelig gass. I praksis betyr det at nye milliardverdier kan hentes ut fra havbunnen utenfor Finnmarkskysten.

Tekst er hentet fra https://www.statoil.com/no/what-we-do/natural-gas/melkoya.html.