Full enighet om det samiske navnet Hámmerfeasta souhkan

 

Nå har Fellesnemnda behandlet det samiske navnet på Hammerfest kommune. Les hva som ble sagt i debatten her.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

Skal vi også skilte med det samiske navnet Hámmerfeasta souhkan på kommunale bygg, konvolutter og brevark fra Hammerfest kommune og andre bærere av kommunenavn og våpen? Ja, fastslår Fellesnemnda enstemmig.

Les utdrag fra debatten her:

– Den har vært i arbeidsutvalget, som anbefaler Hámmerfeasta souhkan, opplyser leder i Fellesnemda Marianne Sivertsen Næss (varaordfører i Hammerfest).

– Jeg er veldig glad for at Fellesnemnda var enstemmig for at den nye kommunen også må ha et samisk navn i tillegg til det norske. Jeg har jobbet aktivt i det språkmiljøet for å få en oversetting av Hammerfeste, men er ikke enkelt å få det til. Da må man bruke flere ord, sier Ingar Eira (Ap).

– Denne prosessen har nok ikke vært så enkel. Ville vært interessant å høre en person som har vært sentral i å skaffe tilveie dette. Prosessen har nok utvilsomt vært vanskelig, fortsetter Ingar Eira, som ønsker at kultursjef Gerd Hagen skal komme på talerstolen og orientere om jobben hun har lagt ned i saken.

– Noen nevnte de var forut for sin tid. Det har jeg også vært, forteller Gerd Hagen, og viser til at hun startet jobben allerede i fjor høst (se også Hammerfestingens intervju med henne som vi hadde på trykk 1. mars).

– Samifisert bruker ikke navnekonsulenten på Sametinget. De viser til at navnet har eksistert i over 100 år. Her står at her er lydene like. I måten å si navnet på kan være små forskjeller, og små forskjeller i skrivemåten ved bruk av aksenten, sier Gerd Hagen.

Hun forteller også at gielda og sohkan har med geografi og gjøre. – Gielda har med øst å gjøre, og sohkan med vest. Derfor sohkan, forklarer Gerd Hagen.

– Jeg synes ikke vi skal snakke så mye om samifisering, og heller ikke fornorskning. Jeg synes dette er et flott parallell navn til Hammerfest kommune. Hámmarfeasta synes jeg er fint, sier Vigdis Guleng (SV).

– Det er godt at saken omtales i positive vendelag. Jeg vil si noe om sohkan og gielda. Det har ikke bare med dialekt å gjøre, mener Ingar Eira, og forklarer at det har med prestegjeld og kirkesogn å gjøre. Altså sohkan og gielda.

– I den vestlige deler bruker man sohkan, og gielda fra Porsanger og utover. Derfor mener jeg det er riktig å bruke sohkan. Da er vi der vi skal være både geografisk og språklig, fastslår Ingar Eira.

– Jeg skal ikke påberope meg at jeg kan samiske navn. Hámmerfeasta souhkan synes jeg er bra navn og et navn som er i bruk i dag. Derfor synes jeg det er klokt å velge dette navnet, sier nestleder Terje Wikstrøm (ordfører i Kvalsund).

– Nå er jeg ute og sykler, men noen refleksjoner. Hammerfest og Sørøysund ble også slått sammen. Da var det ikke spørsmål om samisk navn. Vi kjenner til at Kvalsund heller ikke har det i dag, men vi får det i det nye. Nå spørsmål hva vi får. Det er kun på sykehuset jeg har sett samiske navn i Hammerfest, sier Kurt Methi.

– Vi har røtter fra det sjøsamiske. Bare å se på bildet i kommunestyret i Hammerfest. Det er fra 1880. Der ser vi gammer, reinsdyr og samer kledd i kofter, sier Turid Lien (KrF).

– Denne saken er en sak i tiden. Hammerfest, Sørøysund og Kvalsund har ikke hatt samiske navn. Vi har vært gjennom en fornorskningsprosess. At vi nå ønsker et samisk navn er en sak i tiden. Før skulle det ikke være snakk om at noe skulle være samisk. Nå holder vi på å løfte det fram, og jeg er veldig glad for at vi har bestemt oss for et navn og for den avklaringen de har fått, sier Anne Mette Bæivi (Ap).

– Jeg måtte snakke med de gamle. Før prata dem samisk på Seiland. Måtte spørre faren min om bestemor pratet samisk. Svaret var ja. Må takke Fellesnemnda for at vi skal ha et samisk parallell navn, sier Bæivi.

– Jeg er veldig glad for at tida har utviklet seg i riktig retning i de årene etter at Hammerfest og Sørøysund ble slått sammen. Hører at de ikke hadde samiske navn. Kanskje ikke offisielt, sier Ingar Eira, og viser til eksempler på samiske navn som han har kjent til på de samme stedene og Kvaløya helt siden han ble født.

– Jeg sa at det ikke var offisielle navn på kommunene, påpeker Kurt Methi.

– Meldte meg inn i samemanntallet for ikke så mange år siden, og er veldig glad for at vi nå skal få et samisk navn. Jeg er heller ikke ekspert på samiske navn. Det man ser er det som er på Hammerfest sykehus. Gleder meg til vi skal få opp det nye skiltet fire mil fra Alta, sier Tom-Kristian Tommen Hermo.

Fellesnemnda sluttes seg enstemmig til Hámmerfeasta souhkan.

Faksimile: Hammerfestingen 1. mars.

Annonse:

Annonse: