Nå skal prisene for å bruke Hammerfest sitt nye hjerte fastsettes

Tirsdag legger rådmann Leif Vidar Olsen fram nytt avgiftsreglement for bruk av promenaden og Rådhusplassen i Styret for Miljø og uvikling (MU). Foto: Bjørn Egil Jakobsen

Finduspromenaden og Rådhusplassen er så godt som ferdig, og målet er at byens nye hjerte skal binde både byen og folket sammen. Et område som romme et vidt spekter av arrangementer og aktiviteter.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

Utleie av Rådhusplassen, Finduspromenaden og sentrumsnære fortau er første sak som Styret for Miljø- og utvikling behandler tirsdag. Onsdag skal Styret for kultur, omsorg og undervisning si sin mening i samme sak, og torsdag er saken oppe i Formannskapet til behandling. Kommunestyret gjør endelig vedtak 3. mai.

For nå er det behov for å vedta nye leiesatser. Tidligere var det ikke mulig å kjøpe søppeltømming eller strøm, og kommunen fakturerte ikke for kommunale arealer som ble benyttet av private næringsdrivende til uteservering.

Til behandling MU:  Les sakspapirene i sin helhet her.

Her kan du også lese hvilke andre saker som er til politisk behandling i MU tirsdag.

Ønsker stor fleksibilitet

– Det er viktig at vi innarbeider et forutsigbart, rettferdig og hensiktsmessig reglement som ivartar ønsket om en trivelig og levende sentrum. Priser og avgifter som vedtas blir en del av kommunens gebyr- og avgiftsregulativ, slås det fast i saksbehandlingen.

Man ønsker stor fleksibilitet på Rådhusplassen, men man mener at det i liten grad bør være faste installasjoner utover det som er bygd. Dette for å sikret at bruken kan tilpasses de aktivitetene som er aktuelle å ha.

– Det betyr blant annet torghandel, idrettsarrangementer, konserter, lek og moro. Rådhusplassen skal ikke være et statisk monument foran rådhuset, men et dynamisk og levende sted for alle, fastslås det.

Dette er prisene som foreslås.

 

 

 

 

I dag har man to uterestauranter med beliggenhet helt ute på kaikanten (Peppes og Qa), mens tidligere politisk vedtak sier at promenaden skal følge kaikanten med den konsekvens at bl.a. uteserveringen må flyttes inn.

Rådmannen mener imidlertid at det vil være urimelig å flytte de lenger inn på kaidekket, all den tid promenaden fra Qa til biblioteket ikke er ferdigstilt. Det pekes også på at brannsjefen har signalisert at de ønsker uteserveringen foran Qa så langt ut fra bygget som mulig for bedre å komme til ved en eventuell hendelse.

 

Annonse:

Annonse: