Nykommunen skal hete Hammerfest og isbjørnen blir i kommunevåpenet

Politiker og prest Vegard Loke Rønning (KrF) sa at hans forslag til kommunenavn og kommunevåpen kom til å gjøre alle sur, men forslaget ble ikke framsatt. I Hammerfest var det full enighet, men i Kvalsund ble det 7-7 for Hammerfest kommune og Kvalsund kommune / Falesnuori suohkan. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

Nykommunen Hammerfest/Kvalsund skal hete Hammerfest og kommunevåpenet blir isbjørnen. Det har kommunestyrene i både Hammerfest og Kvalsund bestemt i dag, men i Kvalsund ble avstemmingen 7 – 7 og ordførers dobbeltstemme avgjorde.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN

– Jeg vil foreslå at enten må det bli Hammerfest kommune med Kvalsund sine tre lakser i kommunevåpenet. Eller så blir det Kvalsund kommune med Hammerfest sin isbjørn i kommunevåpenet. Da blir alle sure og ingen får viljen sin, sa prest og politiker Vegard Loke Rønning (KrF) i Kvalsund før kommunestyremøtene i Hammerfest og Kvalsund torsdag.

– Våre medlemmer er fristilt og kan stemme og foreslå hva de vil i denne saken, sa ordfører Terje Wikstrøm til avisa Hammerfestingen tidligere i uka.

Vedtok Hammerfest og isbjørn

Da debatten startet i Hammerfest kommunestyre torsdag erklærte KrFs Turid Lien seg inhabil, mens representantene fra de andre partiene tok til ordet for at kommunenavnet Hammerfest og isbjørnen i kommunevåpenet. Det ble enstemmig vedtatt.

– Det handler om identitet og tilhørighet. Vi i Ap ønsker Hammerfest og isbjørn i sølv med rød bakgrunn, og virker som det er bred enighet i befolkningen og andre partier om dette. En av grunnen er det historiske aspektet. Rett og slett gammel historisk by og et gammelt navn. Hammerfest regnes som Nord-Norges eldste sammen med Vardø. Hammerfest er sterk merkevare. De fleste i Norge har hørt om Hammerfest, sa representant Marie Reite Nilsen (Ap), og viste til at merkevaren Hammerfest er bygd opp over tid.

– Først vil jeg understreke at Kvalsund og Hammerfest SV i lang tid har vært klar for Hammerfest som kommunenavn og isbjørn som kommunevåpen, men vi må ha respekt for at det er sterke følelser. Nå har vi lagt den debatten bak oss, og skal starte på nye oppgaver, sa SVs Reidar Johansen, og trakk fram at når man ser på det nye kartet så får vi en utrolig spennende kommune som strekker seg fra ytterste skjær til naturpark inne i Finnmark.

– Skulle jeg fått tegne kommunevåpenen ville det blitt en isbjørn, en laks, en båt og en høtt, sa Reidar Johansen.

Stillingen ble 7 – 7 i Kvalsund

I Kvalsund avgjorde ordførerens dobbelstemme for forslaget som ble lagt fram fra Kvalsund SV. Altså enighet med Hammerfest. Syv av representantene støttet Hammerfest kommune og isbjørn i kommunevåpenet, og syv stemte for forslaget som ble lagt fram av representant Ingar Eira (Ap) som ville beholde Kvalsund kommune og det samiske navnet Falesnuori suohkan.

– Jeg hadde håpet å ikke komme i den situasjonen, sa ordfører Terje Wikstrøm, som altså avgjorde at Hammerfest og Kvalsund ikke er uenige om framtidig kommunenavn og kommunenavn når Fellesnemnda tar endelig avgjørelse.

Det vil si Hammerfest som kommunenavn, og isbjørn som kommunevåpen. Høyres Alf Sakshaug pekte på at det gamle Sørøysund-navnet kunne vært et utmerket kompromiss, men unnlot å legge det fram som forslag til avstemming.

Forslaget som falt

Forslaget fra Ingar Eira (Ap) som fikk syv stemmer var som følger:

“I den nye sammenslåtte kommunen Kvalsund-/Hammerfest kommune, er en betydelig del av befolkningen samisk.

Det vil derfor være av stor betydning at den nye kommunen bærer et navn som har et like naturlig navn på begge språk, både norsk og samisk.

Dagens Hammerfest kommune har ikke noe kjent samisk navn, det er kun navnet Hammerfest som uttales med et samisk tonefall.

Dagens Kvalsund kommune har derimot et naturlig navn på samisk. Navnet Kvalsund kommune er en direkte oversettelse av det samiske Falesnuori suohkan.

Foreslår derfor at den nye sammenslåtte kommunen blir å hete kvalsund kommune/Falesnuori suohkan.”

Slik var stemmegivningen

De som i Kvalsund sørget for å gå for SVs forslag om Hammerfest kommune, i tillegg til ordfører Terje Wikstrøm (Ap), var Geir Nesse (Ap. Han er også kommunalsjef i Hammerfest), Sonja Nandsen (KrF), Yngve Nilsen (SV), Bente Israelsen (SV), Harald Bredsen (SV) og Jorunn Mikkelsen (SV).

De som støttet forslaget fra Inga Eira (Ap) om Kvalsund på norsk og samisk, var Grete Svendsen (Ap), Annie Rydningen (Ap), Randi Solli Pedersen (Ap), Alf Sakshaug (Høyre), Ellen Johansen (KrF) og Jan Arvid Johansen (KrF).

 

Siste behandling blir i Fellesnemnda 15. desember, men nå regnes nok navnesaken som avsluttet.

 

Annonse: