webcam

Denne plassen kan bli din!

Annonse
Annonse
Web-kameraet er satt opp i tråd med Personopplysningsloven kapittel 7 (lovdata.no) og Personopplysningsforskriften kapittel 8 (lovdata.no). For å lese mer om gjeldende regelverk, se datatilsynets rettningslinjer om web-kamera https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/kameraovervaking/hvilke-omrader-kan-overvakes/.

For spørsmål eller andre henvendelser rundt tjenesten, kan daglig leder i Hammerfestingen kontaktes på telefon 900 39 911 eller hakon@hammerfestingen.no.